آمادگی برای ملاقات، اعصاب خیلی از افراد مجرد را خرد می‌كند، و آنها را دچار استرس می‌نماید- نگرانی‌هایی راجع به.... اما با به كارگیری پیشنهادهای دكتر فیل، مشكل حل خواهد شد.
 

آمادگی برای ملاقات، اعصاب خیلی از افراد مجرد را خرد می‌كند، و آنها را دچار استرس می‌نماید- نگرانی راجع به لباس پوشیدن، حرف زدن و رفتار خودشان- اما با به كارگیری پیشنهادهای دكتر فیل، مشكل حل خواهد شد.

1- لباس مناسب بپوشید. لباسهای زننده و محرك نپوشید.

2- به موقع سر قرار حاضر شوید، در غیر این صورت طرف مقابل از شما می‌پرسد، " چه چیزی از این دیدار مهمتر بوده است؟"

3- كارهای خود را برنامه ریزی كنید، و حرفهایی را در ذهن خود داشته باشید.

4- 100 درصد روی ملاقات خود تمركز نمایید. موبایل و دیگر وسایل پیام رسان خود را خاموش كنید.

5- كارها و مشكلات خود را چك نمایید. قرار ملاقات را به خاطر مشكلات ، برهم نزنید.

6- با دقت به حرفهای طرف مقابل خود گوش بدهید.

7- به اتمام برسانید. ملاقات را به خوبی به پایان برسانید، مثلا بگویید، " راستی خیلی خوش گذشت."
 
تهیه و ترجمه:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:
معیارهای جفت یابی: آیا او جفت شماست؟
دختر و پسر ، محرم یا نامحرم؟
وقتی والدین شما با ازدواجتان موافق نیستند!؟
12 شرط عقد ضمن ازدواج : مرد باید نصف دارایی خود را ببخشد
قابل توجه دختران و پسران(معیارهای زنانه و مردانه جذابیت)
 
 

 
 

X