آیین همسرداری

با همسر پرتوقع چگونه برخورد کنیم؟
شوهرم هر ماه برای حقوق من برنامه ریزی می کند، چه کنم؟
تغییر دادن همسر بعد از ازدواج چگونه ممکن است؟
خانم ام درآمد بالایی دارد ولی در هزینه های زندگی به من هیچ کمکی نمی کند!!