مدل ابروی تان را بر اساس فرم صورت تان انتخاب کنید + راهنمای تصویری
انتخاب مدل ابروی مناسب یکی از نکته های مهم در داشتن صورتی زیبا و متناسب است. اگر شما هم برای انتخاب مدل ابروی تان تردید دارید بهتر است با ما همراه شوید.

انتخاب مدل ابرو بر اساس فرم صورت

برای هماهنگ کردن مدل ابرو با فرم صورت، 6 فرم صورت تعریف می شود. این فرم ها عبارتند از : صورت بیضی، صورت کشیده، صورت گرد، صورت مثلثی، صورت قلبی و صورت الماسی.

از تصاویر کمک بگیرید و بنابر فرم صورت تان، مدل ابروی تان را انتخاب کنید.

 

مدل ابروی مناسب برای صورت بیضی، کشیده و گرد

مدل ابروی مناسب برای صورت بیضی، کشیده و گرد

 

 

مدل ابروی مناسب برای صورت مثلثی، قلبی و الماسی

مدل ابروی مناسب برای صورت مثلثی، قلبی و الماسی

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ