چند رسانه ایی

توصیه جدید وزیر بهداشت: بوسش کن!+تصویر
پوستر جدید امیر تتلو بعد از اظهارات اژه ای
روز نظامی روحانی