چند رسانه ایی

تقلید اردوغان از ترامپ
                        طنز: کارت هوشمند ملی وطنی!+تصویر
سلفی با فرزند رهبری