طنز: کارت هوشمند ملی وطنی!+تصویر
رییس سازمان ثبت اجوال از تاثیر تحریم ها بر فعالیت این سازمان و قطع واردات بدنه کارت ملی به کشور و آغاز تولید کارت در داخل کشور خبر داد

طنز بی قانون درباره تحریم ها و وارد نشدن بدنه کارت ملی

کارت هوشمند ملی وطنی


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bighanoononline.ir