تقلید اردوغان از ترامپ
اردوغان در اتاق کار در " کاخ سفید" آنکارا فرمان های اجرایی را امضا می کند درست شبیه امضای فرامین اجرایی رییس جمهوری آمریکا در کاخ سفید

امضای فرمان های اجرایی رییس جمهوری ترکیه

از زمانی که سیستم سیاسی ترکیه به "ریاستی" تغییر پیدا کرده و اردوغان رییس جمهوری اجرایی و عالی ترین مقام حکومتی ترکیه شده است، امضای فرمان های اجرایی رییس جمهوری ترکیه نیز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی و مدیریتی در حال افزایش است.

اردوغان در اتاق کار در " کاخ سفید" آنکارا فرمان های اجرایی را امضا می کند درست شبیه امضای فرامین اجرایی رییس جمهوری آمریکا در کاخ سفید.

تقلید اردوغان از ترامپ

تقلید اردوغان از ترامپ

تقلید اردوغان از ترامپ


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com