خیلی ببخشید عذر می خوام... من حرف بدی نمی زنم، حقم رو می خوام...
 
 از آنجائیکه پیش بینی ما از مصاحبه بعد از بازی امیر قلعه نوئی درست از آب درآمد، جوگیر شدیم که باز هم از این کارها بکنیم، اصولاً آدم را پلنگ بگیرد ولی جو نگیرد! حالا مصاحبه بعد از بازی دایی ( بازی اش مهم نیست!)را پیش بینی می کنیم:

اگر ببرد: خیلی ببخشید عذر می خوام... من حرف بدی نمی زنم، حقم رو می خوام، فدراسیون هم طبق قرارداد موظفه که تا ریال آخر پول من رو بهم پرداخت کنه، ببخشید.... عذر می خوام.....  مملکت قانون داره، من پولم رو می گیرم، به فیفا شکایت می کنم.

اگر مساوی شود:  اگر ببرد: خیلی ببخشید عذر می خوام... من حرف بدی نمی زنم، حقم رو می خوام، فدراسیون هم طبق قرارداد موظفه که تا ریال آخر پول من رو بهم پرداخت کنه، ببخشید.... عذر می خوام.....  مملکت قانون داره، من پولم رو می گیرم، به فیفا شکایت می کنم.

اگر ببازد: اگر ببرد: خیلی ببخشید عذر می خوام... من حرف بدی نمی زنم، حقم رو می خوام، فدراسیون هم طبق قرارداد موظفه که تا ریال آخر پول من رو بهم پرداخت کنه، ببخشید.... عذر می خوام.....  مملکت قانون داره، من پولم رو می گیرم، به فیفا شکایت می کنم.

ضرب المثل مربوطه: نابرده رنج گنج هم میسر می شود! نمونه اش قرارداد علی دایی! 

 
 
 
گردآوری : گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport 
منبع:tacklesevvom.com