حاشیه ورزشی

توضیح علی دایی درباره زمانی که استقلالی بود!!