شبنم مقدمی و فرهاد اصلانی در اکران «کلمبوس»
شب گذشته اکران عمومی فیلم «کلمبوس» با حضور بازیگران و کارگردان فیلم در پردیس باغ کتاب برگزار شد

عکس های اختصاصی سیمرغ از اکران عمومی فیلم «کلمبوس»

کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
فرهاد اصلانی و شبنم مقدمی در اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
 شبنم مقدمی در اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
 شبنم مقدمی در اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
فرهاد اصلانی در اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


کلمبوس,اکران کلمبوس,بازیگران کلمبوس,شبنم مقدمی,فرهاد اصلانی
اکران فیلم سینمایی «کلمبوس»


بیشتر بدانید : هانیه توسلی، گلاره عباسی، شبنم مقدمی در اکران «کلمبوس»

بیشتر بدانید : هانیه توسلی با لباس عروسی در «کلمبوس»عکاس: شهاب اسدی

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ