الزاماً مجبور نیستید برای همه دیوارها تنها از یك نوع طرح استفاده نمایید . تركیب و تطبیق طرحها برای دیوارهای مختلف می تواند پویایی كاملاً جدیدی در اتاق ایجاد كند .
 
كاغذ دیواری ها طرحهای و رنگهای بسیار متفاوتی دارند بنابراین به هنگام انتخاب رنگ و طرح می بایست اندازه های فضایی كه می خواهید از این كاغذ دیواریها استفاده نمایید را مد نظر قرار دهید.
 هر چه اتاق
كوچكتر باشد می بایست از كاغذ دیواریهایی كه طرحهای ظریف تری دارند استفاده كرد. تركیب رنگ و طرح به ایجاد یك دكور جالب و منحصر به فرد كمك شایانی می كند . 
كاغذ دیواریهای طرحدار و گلدار پویایی زیادی برای محیط به ارمغان می آورد و هم چنین  فضا را آكنده از سرزندگی و تزیین می كند .  البته كار تزیین با این نوع كاغذ دیواریها بسیار سخت است چرا كه جزییات بیشتری دارند . البته این موضوع به معنای آن نیست كه مابقی دكور می بایست  ساده و معمولی باشند . 

نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار
    نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدارانتخاب طرح كاغذ دیواری 
طرح كاغذ دیواری را می بایست با توجه به اندازه اتاق انتخاب نمود . طرحهای شلوغ باعث كوچكتر و شلوغتر دیده شدن فضای اتاق می گردند . بنابراین در صورت كمبود فضا در اتاق بهتر است از كاغذ دیواریهای تك رنگ بافت دار یا آنهایی كه طرحهای ظریفتری دارند استفاده نمایید . در صورتی كه اتاق به اندازه كافی بزرگ است برای ایجاد یك دكور منحصر به فرد از هر نوع طرحی می توان استفاده نمود . 

نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار  


 
 
 
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار  انتخاب رنگ 
 به مانند طرح رنگ كاغذ دیواری هم بسیار مهم است . اگر می خواهید اتاق كوچك تر دیده نشود در انتخاب رنگ دقت به خرج دهید . كاغذ دیواریهای چند رنگ جزییات بیشتری به دكور اضافه می كند، در صورتی كه در كاغذ دیواری تك رنگ این طور نیستند. بهتر است مبلمان  را از رنگ مخالف آن رنگ یا یك رنگ تیره انتخاب نمود تا  موجب رعایت توازن در دكور گردد . 

نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار  
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار  تركیب و تطبیق طرحها 
 الزاماً مجبور نیستید برای همه دیوارها تنها از یك نوع طرح استفاده نمایید . تركیب و تطبیق طرحها برای دیوارهای مختلف می تواند پویایی كاملاً جدیدی در اتاق ایجاد كند .  تركیب طرحهای راه راه  و گلدار هم رنگ با هم خیلی خوب جواب می دهد . كاغذ دیواریهای طرحدار با رنگ روشن را می توان با مبلمان تك رنگ  كه رنگ تندی دارد ست نمود . اگر  تعداد ست های مبلمان با رنگ روشن خیلی زیاد است برای ایجاد آهنگ در دكور از یك صندلی استفاده نمایید . هم چنین می توان تنها دیوار اصلی اتاق را كاغذ دیواری كرد چرا كه برای فضای كل اتاق بسیار خوب است زیرا كه علاوه بر اضافه كردن  طرح و رنگ تزیین اتاق را آسانتر می سازد . 

 
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار
نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار  نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار

نحوه تزیین دیوار با كاغذ دیواریهای گلدار  
تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ