موارد نوشته شده در این مطلب همگی لزوما نشانه خیانت در روابط زناشویی نیست اما اگر همه این علامت ها در زندگی شما وجود دارد به دنبال راه چاره باشید....
 
10 نشانه خیانت یك مرد
متاسفانه پدیده نكوهیده خیانت در برخی از مردان مشاهده میشـود كه در نهایت موجبات تخریف روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد آورد. در این قسمت به 10 نشانه خیانت در مردان اشاره می‌كنیم. این علائم ممكن است شروع قصه ای غم انگیز باشد پس سعی نماییـد حـواس خود را بیشتر جمع كنید.

نشانه شماره 10 :افزایش ساعات كاری
بیشترشدن مدت زمانی كه بقول او بدلیل اضافه كاری یا جلسه سر كار میماند یكی از نشانه‌‌‌های مهم است. این فرصت خوبی است برای ملاقات و قرارهای عاشقانه.
 
 
نشانه شماره 9 :تفكر زیاد و خیره شدن
بتازگی زیاد توی فكر است، معمولا" به یك نقطه خیره میشود و در افكار خود فرو رفته، آیا مشكل كاری دارد؟ با كـسی دعوایـش شده؟ اگر نـه پـس از خـواب خـرگوشـی بیدار شوید. 
 
 
نشانه شماره 8 :كم حرفی و سرد مزاجی
یكی از نشانه‌‌‌ها این است كه او دیگر در خانه حرف نمی‌زند و یا بسیار كم حرف شده است، با شما به سردی برخورد كرده و احساسات شما را بی معنی می‌انگارد و دیگر حرفهای عاشقانه نمیزند.
 
 
 
نشانه شماره 7 :مخفی كردن موبایل و تلفنهایی بی جواب
موبایلش را هیچگاه از خودش دور نمیكند ،هنگام زنگ خوردن بسرعت سراغش رفته و به آرامی‌صحبت می‌كند. تلفنهای مشكوك و مزاحم زیاد شده است.
 
 
نشانه شماره 6 :عدم تمایل به روابط زناشویی
در صورت وجود روابط پنهانی شـور و هـیجان همسر شما برای رابطه زناشویی از بین رفته و دیگر مانند گـذشـته تـمایـلی به داشـتن این روابط ندارد او سرد و بیتفاوت از كنار شما خواهد گذشت.
 

نشانه شماره 5 :اتهام به خیانت :
از قدیم گفتن "دست پیش بگیر تا پس نیـفتـی" و "كافـر هـمـه را بـه كیش خود پندارد".
بله او شما را به خیانت متهم می‌كند در حالی كه هیچ دلیل و مدركی ندارد. چون خود چنین افكاری درسردارد اینطور می‌انگارد كه شما نیز به دنبال كج روی و تقلب هستید. انگ زدن‌‌‌های بی مورد، سوال پیج كردنهای پی در پی و بدون منطق می‌تواند نشانه مهمی‌برای خیانت در او باشد.
 
 
نشانه شماره 4 :جبهه گیری و پرخاشگری
هنگامی‌كه از او میپرسید "چرا دیر كردی؟" یا "چرا موبایلت خـامـوش بود؟" او با لحنی تند و چهره ای برافروخـته شـروع بـه توجـیه شـما می‌كـند و با اسـترس پاسخ سوال را می‌دهد. برای هر موضوع بی اهمیتی شروع به بهانه تراشی و تند خویی می‌كند.
"آنكه از حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟" هر قدر پاسخها با لحن آرامتر و منطقی تر بیان شوند، احساس صحیح بودن آنها بیشتر تقویت خواهد شد و بالاعكس.
 
 
نشانه شماره 3 :احساس گناه و شرمندگی زیاد
او بدلیل گناهی كه در مورد شما مرتكب شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان می‌كند بنابراین وقتی هدیه ای به او می‌دهید و یا كار غیر منتظره ای برایش انجام می‌دهید، چهره اش منقلب شده و علائم شرمندگی در چهر ه اش موج خواهد زد.
 
 
نشانه شماره 2 :تغییر شخصیت وشكل ظاهری
نوع لباس پوشیدن او تغییر می‌كند، جملات جدید بیان می‌كند، حركات متفاوت از او سر می‌زند، ساعت خواب و بیداریش تغییر می‌كند، غذاهای جدیدی طلب می‌كند. بـیـشتر حـمام می‌رود، مـوهای خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل می‌نماید. او می‌خواهد مطابق با میل دیگری رفتار كند، لباس بپوشد، حرف بزند، غذا بخورد و ...
 
 
نشانه شماره 1 :افزایش ناگهانی ساعت كاری در اینترنت
امروزه اینترنت و اسلحه بسیار قوی آن یعنی "چت" وسیله ای مطمئن و امن برای رد و بدل حرفهای عاشقانه و الـبته درد دل‌‌‌های شبـانه بــرای عشـاق تازه بـهـم رسیده و یا نرسیده تلقی می‌گردد. گـذراندن سـاعتهای متـمادی شـوهرتان را در جـلـوی كامپیوتر بحساب انجام كارهای اداری و استفاده عـلمی‌او از كامـپـیوتر نـگذارید و كمی‌بیـشتر حواستان را جمع نمایید. 
 

نتیجه: گرچه نـشـانه‌‌‌های ذكر شـده به هیـچ عنـوان دلیـل قطعی برای خیانت مردان محسوب نمیگردد، دانستن آنها برای پیشگیری از خیانت پیش از وقوع مفید می‌باشد. فضای خانواده خود را با صداقت و صمیمیت گرمتر و جذاب تر نمایید.

10 نشانه خیانت یك زن 
 در زیـر 10 نشانـه اصلی كه ممكـن است ( نه لزوما" ) دلیـل خیـانت یـك زن باشد را می‌خوانید:
 
نشانه شماره 10 : فاصله گرفتن و جدایی از خانواده
این واقعیت كه او دیگر علاقه ای به رسیدگی امور خانواده ندارد و تمایلش را به برقراری رابطه با خـانـواده و دوسـتان شما از دسـت می‌دهد، می‌تواند دلیـل بر پشیمانی و ندامت ناشی از خیانت باشد. او ممكن است بخاطر خیـانـتش احسـاس گنـاه كـرده و روبرو شدن با دوستان یا خانواده شما او را به یاد گناهانش بیندازد.بنابراین هرچقدر او در صداقت و درستی قوطه ورتر شود، بهمان اندازه مجبور بتحمل عذاب وجدان كمتری خواهد شد. 
 
 
نشانه شماره 9 :افزایش پرخاشگری و ستیزه جویی
آن روزهای تفاهم و همدلی و رضایت كه با هم داشتید به پایان رسیـده. اخیرا او با هر كار شما شروع به مشاجره و شكایت پـرداخـتـه و از هـر بـهـانـه ای بـرای نـزاع و تخریب شخصیت شما استفاده میكند. نق زدنها به او كمك می‌كند تا احساس گناه را از بین برده و یا حداقل كمتركند. بنابراین اگر عیب جوییهای او از شما بصورت یك عادت درآمده كمی‌دقت كنید ببینید چه اتفاقی در حال افتادن است.
 
 
نشانه شماره 8 : دوستی با فردی جدید 
یك از نشانه‌‌‌های شروع خیانت قرار گرفتن فردی جدید در سر راه اوست كه ممكن است از طرف او "همكار" یا "دوست قدیمی" اطلاق شود. او از بیان جزئیات دوستی با فرد جدید خودداری كرده و سعی در پوشاندن آنها دارد.
 
 
نشانه شماره 7 : ممانعت از پاسخگویی به سؤالات ساده
هـمیشه نسبت بفردی كه حتی از پاسخگویی به ساده ترین و منصفانه ترین سوالات شما سرباز می‌زند و یا سـوالات شما را از خودتان می‌پرسد ( این امر نشانگر یافتن یك جستجوی ذهنی برای دروغگویی است ) ضنین و مشكوك باشید. هشیار باشید در مورد دیر آمدن‌‌‌ها به خانه و ایـنكه او با غرولند در جواب سوال شما می‌گوید: " چرا می‌خوای بدونی كی از محل كارم خارج شدم؟". اگر او به سوالاتی كه همیشه عادت داشـت داوطـلبـانـه و با رقبـت پاسـخ دهـد ولی اكنـون با حالت تدافـعی و جبـهه گیرانه علاقه ای به جواب دادن آنها ندارد، بـدانید كه او چـیزی ( یا كسی....) را از شما پنهان میكند.
 

نشانه شماره 6 : ایجاد تغییرات در عادت‌‌‌ها
اگر او سرش جای دیگری گرم باشد ، بطور قطع متـوجه تـغییراتـی در انـجام عـادتها و كارهای روزمره اش خواهید شد. دیگر تمایلی به سینما رفتن وجود ندارد و صحبتی از شركت در كلاسـهای آموزشـی نمی‌شـود. معمولا" مـردان دوسـت دارند با مـعشـوقه جدیدشان ملاقات كنند و این امر موجب غفلت و بازماندن از انجام مشغولیات گذشته می‌گردد.
 

نشانه شماره 5 : افزایش آرایش و آراستگی
هـمانگونه كه خود شما در ابتدای ارتباطتان سعی در نشان دادن محاسن خود به یكدیگر داشتید، اكـنون او نـیز بصورت ناگهانی اصرار در آرایش بیشتر و تغییر لباس و دگرگون كردن ظاهر خود برای فردی دیگر دارد.
 

نشانه شماره 4 :اافزایش استقلال و خودكامگی
یك نشانه مهم كج روی این است كه او از نـهاد دو نـفره خـانواده جدا شده و به سمت خودمختاری پیش می‌رود. او دیگر نمی‌گوید "ما" می‌گویـد "من" بعلاوه كار خودش را انجام می‌دهد و تمایلی به مشورت در مورد اندیشه‌‌‌های آینده زندگی ندارد. او طوری رفتار میكند كه به شما بفهماند دیگر نیازی به نگهداری شما ندارد.
 

نشانه شماره 3 : تغییر در زندگی زناشویی
ایجاد تحـولات ناگهـانی، عـدم تمایـل و سربازدن در رابطه زناشویی.
 
 
نشانه شماره 2 : افزایش مشغولیتها
او میگوید دیگر وقت انجام فعالیت‌‌‌های فوق برنامه را با شما ندارد با اینحال وقتی كه "دوستش" با او تماس می‌گیرد همان لحظه حاضر و آمـاده شده و بـیرون می‌رود. او بسیار زیاد برای "كار" از خانه خارج می‌شود.
 

نشانه شماره 1 :بی تفاوتی و بی اهمیتی

چه چیزی بدتر از این اســت كه همسـر شـما تقریبا در مـورد همه چیز نق بزند؟ به نظر می‌رسد بدتر این باشد كه او دیگر توجه نكند كه حتی شـما یك مـوجود زنده هستید. همانـطور كه نشـانه شــماره 9 ( بهانه جویی و گیـر دادن سر هر موضوع ) یك نــشـانه خیانت محسوب میگردد بر عكس آن هم یعنی بی اهـمیتـی در انجام كارهای شما نیز دلیلی محكم است. دیگر برای او فرقی نمیكند كه شما كجا میروید و چه كار می‌كنید. اگر عقیده خود را مثلا" در مورداحساس خود و یا ظاهر او ابرازكنید با جوابی سرد مواجه خواهید شد. بعبارت دیگر او همـان اندازه اهمیتی كه شما برای موضوعات مختلف قائل هستید، قائل نخواهد بود بخصـوص كه آن موضـوع مسـتقیما" در رابـطه شـما تاثیر گذار باشد.
واقعیت گرا باشید: با این فكر كه همسرتان هیچ وقت به شما خیانت نمی‌كند، خودتان را فریب ندهید و از طرف دیگر فورا" او را متهم به خیانت نكنید. اگر هـمسر شما دارای یك از نشانه‌‌‌های فـوق بـود، دلـیل بر ایـن است كه احتـمـالا" چیـزی در این رابطه غلط می‌باشد و لزوما" دلیلی بر اتهام نهایی نیست. در هر حال بـا خـواندن ایـن مقاله فرصنی مناسب برای شما پیش می‌آید تا بـتـوانید برخورد و دیدگاه منطقی تری نسبت به مسائل داشته باشید.موضوع مهم تر اینكه اجـازه نـدهید آنچه كه ممكن اسـت تنها یك حس حسادت در شما باشد باعث تخریب افكارتان در مورد همـسرتان شود چرا كه اشتباه انگاری و نتیجه گیری زود هنـگام ممكن اسـت یك رابطه را برای همیـشه از بین ببرد پس همه حقایق را پیش از روبرو شدن با وی درنظر داشته باشید 
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:e4persian.com
 
مطالب پیشنهادی:
همسرم به کسی دیکر علاقه‌مند شده است !!
ترديدهاى زندگى مشترك از ديد روانشناسان برجسته دنيا
19 ايده جهانى براى مجذوب كردن همسرمان
راه‌های‌ بهبود روابط زناشویی !!
چگونه از عشقمان حفاظت كنيم؟