طراحی ناخن مدل های بسیار متنوعی دارد. صورتی یکی از رنگ های سال 2016 است و می توانید از این رنگ برای طراحی ناخن های تان برای بهار استفاده کنید.

طراحی ناخن های تان را به رنگ سال 2016 انجام دهید

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 1

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 1

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 2

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 2

 

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : آموزش طراحی ناخن در منزل تان

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 3

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 3

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 4

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 4

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 5

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 5

 

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : آموزش تصویری سه مدل طراحی ناخن زیبا

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 6

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 6

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 7

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 7

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 8

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 8

 

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : آموزش طراحی ناخن + عکس

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 9

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 9

 

 

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 10

مدل طراحی ناخن با رنگ صورتی برای سال 2016 - مدل شماره 10

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 
 
 

 
X