تگ های پوستی در نواحی تناسلی
تگ ها، زوائد غیر سرطانی هستند که معمولا در چین های پوستی همچون ناحیه تناسلی، کشاله ران، گردن، پلک چشم و زیر بغل دیده می شوند. این تگ ها از فیبر های کلاژن آزاد تشکیل شده و گاهی اوقات حاوی عروق خونی هستند. تگ های پوستی با این که نسبتا بدون ضرر هستند، اما می…

اختصاصی سیمرغ