شهرزاد نراقی در کوه های مشرف به تهران به تمرین موتور کراس می پردازد.

شهرزاد نراقی موتور سواری است که معمولا در کوه های مشرف به تهران به تمرین موتور کراس می پردازد. او موتور سواری را هشت سال پیش آغاز کرد تا بتواند زمان بیشتری را با دخترش نورا که او نیز به موتور کراس علاقمند است، بگذراند.

عکس مادر و دختر موتور سوار ایرانیعکس مادر و دختر موتور سوار ایرانی
عکس دختر موتور سوار ایرانیعکس دختر موتور سوار ایرانیگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:jamnews.ir 
 

X