ورزشکاران بریتانیایی از المپیک 2016 در حالی به خانه بازگشتند که در فرودگاه کابوس عجیبی در انتظارشان بود.

اتفاق عجیب برای ورزشکاران بریتانیا:

به گزارش سیمرغ، 320 ورزشکار بریتانیا بعد از پایان المپیک 2016 به کشورشان بازگشتند اما کابوس عجیبی در انتظارشان بود. 900 چمدان کاملا شبیه به هم که ورزشکاران این بار باید برای یافتن چمدان های خود به رقابت با یکدیگر می پرداختند!

اتفاق عجیب برای ورزشکاران بریتانیااتفاق عجیب برای ورزشکاران بریتانیا
900 چمدان ورزشکاران بریتانیا900 چمدان ورزشکاران بریتانیا
چمدان ورزشکاران بریتانیاچمدان ورزشکاران بریتانیاتهیه و تدوین: گروه ورزشی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 
 

X