تازه های تکنیک های خانه داری

چیدن سفره هفت سین یکی از زیباترین سنت های ما ایرانیان است که برای استقبال از بهار و نوروز انجام می دهیم. یکی از زیباترین پیشنهادها برای چیدن سفره هفت سین، سفره هفت سین به رنگ سفید است.

چیدن سفره هفت سین با رنگ بهاری سفید

 

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 1

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 1

 

 

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 2

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 2

 

 

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 3

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 3

 

 

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 4

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 4

 

 

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 5

چیدن سفره هفت سین به رنگ سفید - مدل شماره 5

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

Save
 
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


 

X