فندی : مدل پالتو و کت زنانه برای زمستان 2016
فندی Fendi شرکت ایتالیایی فعال در زمینه طراحی و تولید لباس و کالاهای لوکس است. در این مقاله مدل پالتو و کت های زنانه فندی Fendi که برای زمستان 2016 و 2017 طراحی شده اند را گردآوری کرده ایم.

مدل پالتو و کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016

فندی Fendi شرکت ایتالیایی فعال در زمینه طراحی و تولید لباس و کالاهای لوکس است. این شرکت در سال 1925 توسط ادواردو و ادله فندی تاسیس شد. در حال حاضر، شرکت فرانسوی ال و ام هاش مالک برند فندی محسوب می‌شود. مشهورترین محصول شرکت فندی، کیف‌های دستی "باگتی" آن، می‌باشد.

در این مقاله مدل پالتو و کت های زنانه فندی Fendi که برای پاییز و زمستان 2016 - 2017 طراحی شده اند را گردآوری کرده ایم.

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 1

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 1

 

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 2

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 2

 

 

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 3

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 3

 

 

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 4

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 4

 

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 5

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 5

 

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 6

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 6

 

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 7

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 7

 

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 8

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 8

 

 

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 9

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 9

 

 

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 10

مدل پالتو فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 10

 

 

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 11

مدل کت فندی Fendi برای زمستان 2017 - 2016 - عکس شماره 11

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ