از عوامل دیگری که می تواند فرد را مستعد به تخریب دیسک و بیرون زدگی و فتخ لایه ژلاتینی بکنند نداشتن استراحت کافی در طول روز است.
عوامل متعددی می توانند باعث احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر بشوند یکی از این عوامل، 
بیرون زدگی یا فتخ دیسک بین مهره های کمری است. همانطور که در تصویر می بینید بیرون زدگی لایه  ژلاتینی دیسک بین مهره ای که در اثر تخریب و دژراسیون لایه های فیبروالاستیک محیطی صورت می گیرد به عنوان فتخ یا بیرون زدگی دیسکی می شناسیم. این پروسه می تواند یک پروسه تدریجی و در اثر فعالیت های روزانه و وارد شدن فشارهای نامتناسب و وزن به سطح دیسک اتفاق بیفتد یعنی فعالیتهایی مثل خم و راست شدنهای مکرر، بلند کردن اجسام سنگین و کارهایی از این قبیل، به تدریج با نیروهای کوچکی که به سطح دیسک وارد می کنند و اثرات تجمعی این نیروها به تدریج باعث تخریب و از بین رفتن لایه های محیطی دیسک می شود و وقتی که لایه های محیطی این دیسک از بین بروند هسته ژلاتینی فرصت پیدا می کند که خودش را به محیط بیرون برساند و با برجسته شدن به سمت بیرون مشکلاتی را هم برای بیمار ایجاد کند.

البته همیشه هم پروسه تخریب و دژراسیون دیسک یک پروسه تدریجی نیست در بعضی از موارد با وارد شدن یک فشار و یا یک نیروی ناگهانی و شدید مثلا یک تصادف یا یک ضربه شدید که به کمر وارد می شود و یا پرتاب شدن از یک سطح مرتفع و بلند می تواند باعث تخریب و پاره شدن ناگهانی لایه های فیبروالاستیک محیطی و بیرون زدگی لایه ژلاتینی محیطی بشود.

از عوامل دیگری که می تواند فرد را مستعد به تخریب دیسک و بیرون زدگی و فتخ لایه ژلاتینی بکنند
نداشتن استراحت کافی در طول روز است.
می دانیم که بعد از حدود 30 سالگی عروق مسئول خونرسانی و تغذیه دیسک به تدریج ناپدید می شوند و از بین می روند و از بعد از این سن، تغذیه دیسک توسط انتشارمواد غذایی از سطح دیسک به سمت قسمتهای مرکزی اتفاق می افتد. وقتی که فرد در حالت ایستاده و عمود است در اثر نیروی وزنی که به سطح دیسک وارد می شود فرصت انتشار مواد غذایی از سطح دیسک به سمت مرکزی از دیسک گرفته می شود و اگر این اتفاق مدت طولانی و ساعتهای پشت سر هم اتفاق بیفتد، یعنی اگر فرد برای ساعتهای طولانی در حالت عمود و ایستاده باشد و استراحت به خودش ندهد و در وسط روز در حالت درازکش قرار نگیرد این باعث می شود وقتی که دیسک مدت زمان طولانی تغذیه نداشته باشد خیلی سریعتر دجار تخریب و آسیب می شود و فرد رو مستعد به فتخ و بیرون زدگی دیسک میکند .

از عوامل دیگری که می تواند فرد را مستعد به آسیب دیسک کند استفاده از
سیگار و دخانیات است که بعلت سمومی که وارد بدن می شود توسط دخانیات و همچنین اختلال در اکسیژن رسانی به بافتها فرد مستعد به تخریب زود رس بافتها و دیسک بین مهره ای می شود .
من در قسمتهای بعد در مورد علائم بیرون زدگی دیسک بین مهره ای و روشهای تشخیص و درمان این بیماری بیشتر برای شما صحبت می کنم .تهیه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
 
مطالب پیشنهادی :

خوردنی هایی که استرس شما را از بین می برند !!!!!!!

تمریناتی برای کشش عضلات کمر + video 

تمریناتی برای تقویت عضلات شکم و کمر + video 

تمریناتی برای درمان کمردردهای مکانیکی + video 

روش های تشخیص و درمان کمردردهای مکانیکی + video