چهره های سینمایی

حمید فرخ نژاد
آکیرا کوروساوا
دنیس هاپر