کارتون منتخب روز

کارتون روز: فرسودگی 100درصد تاکسی های ون
کارتون روز: طاقت بیارید خانه ارزان می شود!!
کارتون روز: اعتیاد بعضی از زنان به خرید کردن
کارتون روز: کاهش شدید قیمت سکه
کارتون روز: خواستگاران الکی برای حفظ آبرو!!
کارتون روز: مصرف بیش از حد نمک توسط ایرانی ها
کارتون روز: رکورد ایرانی ها در دور ریختن غذا
کارتون روز: بی توجهی مردم به کمبود آب!
کارتون روز: افزایش قیمت رب گوجه فرنگی
کارتون روز: مصرف بیش از حد برنج توسط ایرانی ها