در مطالعاتی که صورت گرفته است مشاهده شده است که خون دادن به صورت دوره‌ای به هر طریقی در مردان به دلیل کم شدن آهن در آنها باعث....
 

در مطالعاتی که صورت گرفته است مشاهده شده است که خون دادن به صورت دوره‌ای در مردان به دلیل کم شدن آهن از رشد سرطان در آنها جلوگیری می‌کند و کاهش میزان آهن خون با کاهش ابتلاء به سرطان رابطه‌ای مستقیم دارند.

بنا‌بر نتایجی که از طریق کنترل اتفاقی تعدادی از مردان صورت گرفته است مشخص شده است که در 37 ٪ آنان ریسک ابتلاء به سرطان چهار برابر کمتر از افرادی بوده است که حجامت انجام نداده‌اند و یا به طریق دیگری آهن اضافی از بدن آنها خارج نشده است.  

محققان احتمال داده‌اند که آهن رادیکالهای آزاد را که موجب تخریب بافتهای سلولی و سرطانی شدن آنها می گردد از بین می‌برد. نتایجی که از این تحقیقات گرفته شده است این فرضیه که میزان آهن خون با احتمال ابتلاء به سرطان رابطه‌ای مستقیم دارد را تایید می‌نماید.
 
تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ ـ مهرنوش نصوری
اختصاصی سیمرغ     www.seemorgh.com/health