هورمون ضدافسردگی برای مردان!
نتایج مطالعه اخیر که در نشریه روانپزشکی به چاپ رسید، نشان داد که در درمان مردان سالمندی که به افسردگی مبتلا هستند می بایست سطح تستوسترون خون مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهش ها نشان می دهند که بین میزان هورمون مردانه تستوسترون و بروز اختلالات خلق و خو در مردان ارتباط وجود دارد.

محققان استرالیایی با بررسی 3987 مرد 71 تا 89 سال دریافتند که  شیوع افسردگی در مردان سالمندی كه كمترین میزان تستوسترون را دارند، سه برابر بیش از مردانی است كه بیشترین میزان هورمون تستوسترون را در خون خود دارند.

نتایج مطالعه اخیر که در نشریه روانپزشکی به چاپ رسید، نشان داد که در درمان مردان سالمندی که به افسردگی مبتلا هستند می بایست سطح تستوسترون خون مورد بررسی قرار گیرد. متخصصان معتقدند که این یافته ها به درمان افسردگی مردان کمک قابل ملاحظه ای می کند.

البته یافته های این پژوهش به هیچ وجه مجوزی برای مصرف خودسرانه مکمل های تستوسترون نیست. تجویز این هورمون تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.

 

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ