محققان به خصوص ارتباطي ميان غلظت اسيد چرب امگا دوكوزاهگزانوئيك اسيد (DHA) و پيش گام آن يعني آلفالينولئيك اسيد (ALA) در خون زنان در هفته 35 بارداري....

محققان نروژي در گزارشي خاطر نشان كردند، به نظر نمي رسد كه تجويز مكمل هاي اسيدهاي چرب امگا3 به مادر باردار بر هوش كودك در سن هفت سالگي تاثيرگذار باشد اما ممكن است براي جنبه هاي خاصي از عملكرد ادراكي كودك مفيد باشد. 

محققان به خصوص ارتباطي ميان غلظت اسيد چرب امگا دوكوزاهگزانوئيك اسيد (DHA) و پيش گام آن يعني آلفالينولئيك اسيد (ALA) در خون زنان در هفته 35 بارداري و نمره آزمون پردازش متوالي يا توانايي حل مشكلات با تاكيد بر توالي يا نظم دريافتند. 

DHA و اسيد چرب امگا3 ديگر يعني آراشيدونيك اسيد تركيبات كليدي مغز و بافت شبكيه بوده و براي رشد مناسب مغز ضروري هستند. دكتر اينگيد هلاند و همكارانش از دانشگاه اسلو در مجله كودكان توضيح دادند، عقيده بر اين است كه سطوح اين اسيدهاي چرب ضروري در بدن جنين و نوزاد به ميزان مصرف مادر در طي بارداري و شيردهي بستگي دارد.  

هلاند و گروهش قبلاً دريافته بودند كه كودكان 4 ساله اي كه مادرانشان از هفته 18 بارداري تا سه ماه پس از زايمان روغن كبد ماهي غني از امگا3 مصرف كرده بودند نسبت به كودكاني كه مادرانشان روغن ذرت مصرف مي كردند IQ بالاتري دارند. روغن ذرت حاوي اسيدهاي چرب امگا6 است. 

در بررسي اخير، محققان كودكان را هنگامي كه 7 سال داشتند دوباره آزمايش كردند. 

اين بار آنان هيچ تفاوت قابل ملاحظه اي در هوش كودكان نيافتند. هوش كودكان با يك باتري استاندارد از آزمون ها ميان كودكان گروه روغن كبد ماهي و گروه روغن ذرت اندازه گيري شد. سطوح امگا3 كودكان در زمان نوزادي نيز با عملكرد ادراكي آنان در سن 7 سالگي ارتباطي نداشت. 

البته محققان ارتباطي را ميان غلظت DHA و ALA در خون مادران در هفته 35 بارداري و نمره كودك در آزمون هاي پردازش متوالي يافتند. 

مشخص نيست كه چرا ارتباط ميان روغن كبد ماهي و IQ كه در سن 4 سالگي مشاهده مي شود با رسيدن به سن 7 سالگي از بين مي رود. گروه هلاند فرض كردند كه به موازات رشد كودكان، اثرات سودمند امگا3 «در اثر عوامل متعدد ديگري مانند ساير مواد غذايي، محرك هاي اجتماعي و بيماري ها كاهش مي يابد.»
 

 

 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع: محیا نیوز