خونریزی از بینی کودکان مورد شایعی است که معمولاً علت خاصی ندارد.البته در صورت تکرار زیاد و یا علائم دیگر باید حتماً به پزشک مراجعه گردد و...
 

بر اساس خبرگزاری Health news ، خونریزی از بینی کودکان مورد شایعی است که معمولاً علت خاصی ندارد.(البته در صورت تکرار زیاد و یا علائم دیگر باید حتماً به پزشک مراجعه گردد.)

در ذیل پیشنهاداتی توصیه می گردد که در هنگام خون دماغ کودک بسیار مفید است:

1. سعی کنید خود و فرزندتان را آرام نگه داشته و یادآور شوید که نگرانی خاصی وجود ندارد.

2. کمی سر کودک را (در حالت نشسته ) به جلو خم کنید تا از قورت دادن خون جلوگیری شود. هرگز اجازه ندهید رو به پشت تکیه دهد یا بخوابد.

3. با یک دستمال تمیز انتهای استخونی بینی را از دو طرف فشار دهید و تا 10 دقیقه نگه دارید.

4. برای اطمینان از بند آمدن خونریزی می توانید از بسته های یخ بر روی بینی استفاده کنید.

5. بعد از اینکه کاملاً خونریزی قطع شد اجازه بدهید تا کودک استراحت نماید و توصیه کنید که هرگز بینی خودش را دستکاری نکند.
 
تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر سمیرا سرخوش
اختصاصی سیمرغ   www.seemorgh.com/health