کمتر پيش می آيد که بشنويم ناسزا گفتن کار خوبی است؛ اما دانشمندان در انگلستان متوجه شده اند که ناسزا گفتن ...

 

محققان می گویند داوطلبانی که در تحقیق آنها شرکت داشته اند و به اراده و اختیار خودشان ناسزا گویی کرده اند،توانسته اند در مقایسه با گروهی که فحاشی نکرده بود مدت طولانی تری درد فیزیکی را تحمل کنند.
محققان در دانشکده روانشناسی دانشگاه کیل در انگلستان،برای این تحقیق از 64 داوطلب خواستند یک دست خود را در ظرفی پر از یخ فرو کنند و تا جایی که تحمل دارند آن را همان جا نگه دارند.
آنها همچنین از داوطلبان خواستند در حال که دستی در توده یخ فرو کرده اند، یک کلمه ناسزا را که خودشان آن را انتخاب کرده اند،دائما تکرار کنند.این آزمایش یک بار دیگر تکرار شد،اما این بار داوطلبان باید از گفتن ناسزا خودداری می کردند.دانشمندان مشاهده کردند که داوطلبان "با ادب" قادر نبودند دست خود را به همان مدت زمان آزمایش قبلی،در ظرف یخ نگه دارند.
گروهی که فحش نداده بود یک دست خود را به طور میانگین به مدت یک دقیقه و پانزده ثانیه در یخ نگه داشته بود.اما آنهایی که ناسزا گفته بودند توانستند درد ناشی از فرو کردن دست در ظرف یخ را نزدیک به دو دقیقه طاقت بیاورند.
دکتر ریچارد استیونز،که سرپرستی این تحقیقات را بر عهده داشته است،می گوید در حالی که دلیل و چگونگی این ارتباط روشن نیست،این باور وجود دارد که درد را کاهش می دهد چون فحاشی به طور غریزی واکنش «جنگ یا فرار» را در انسان فعال می کند.او گفت: «ما فکر می کنیم که با ناسزا گویی انسان به نوعی میزان خشونت خود را کاهش می دهد.ما همچنین می دانیم اگر واکنشی عاطفی وجود داشته باشد،تحمل و طاقت انسان در برابر درد افزایش می یابد.» دکتر استیونز می گوید او باور دارد که ناسزاگویی کارآیی دارد چون وقتی داوطلبان نفرین کنند و فحش بدهند،ضربان قلب آنها افزایش می یابد که خشونت را کاهش می دهد و به انسان کمک می کند با هر ضعف و خطری مقابله کنند.او افزود: این واکنش ممکن است همچنین توضیح دهد که چرا ناسزاگویی قرن هاست بخش لاینفک ارتباط اجتماعی انسان ها بوده است.اما دکتر استیونز یادآوری کرد که ناسزاگویی برای کاهش درد فقط زمانی موثر است که فرد در محاوره های روزمره خود عادت نداشته باشد ناسزا بگوید.

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع:isna.ir
 
مطالب پیشنهادی:
رابطه ی بین جواهرات فلزی و کمر درد!!
کمرم از درد شکست!
6 اشتباه رایج در مورد درد ؟!
چگونه میتوان بدون دارو درد را از بین برد؟
خنده بر هر درد بیدرمان!
 
 
 

X