ایجاد بیماری مفصلی نقرس در مردان ، با مصرف نوشابه و نوشیدنیهای گازدار و شیرین ارتباط دارد.

 

مطالعه ای که روز جمعه منتشر شده نشان می دهد که ایجاد بیماری مفصلی نقرس در مردان ، با مصرف نوشابه و نوشیدنیهای گازدار و شیرین ارتباط دارد. در یک مطالعه طولانی مدت بیش از 51000 مرد آمریکایی و کانادایی دندانپزشک ، داروساز و دامپزشک که 40 سال و بالاتر داشتند، در مورد وضعیت سلامتی ، وزن ، رژیم غذایی و داروهای مصرفی هر دو سال یکبار مورد بررسی قرار گرفتند. افرادی که قبل از شروع مطالعه مبتلا شده بودند و یا امکان پیگیری آنان وجود نداشت از مطالعه خارج شدند و 46000 داوطلب باقی ماند. 775 مورد جدید در طی 12 سال به وجود آمد. خطر ایجاد بیماری با مصرف نوشیدنیهای شیرین رابطه مستقیم دارد. احتمال ایجاد بیماری در مردانی که کمتر از یک وعده در ماه مصرف می کردند کمتر بود. در افرادی که 6-5 وعده در هفته از این نوشیدنیها استفاده می کردند احتمال بروز بیماری 29% و در کسانی که مصرف روزانه داشتند 85% بیشتر بود. این خطر در مورد نوشیدنیهایی که در آنها به جای شکر از فروکتوز به عنوان شیرین کننده استفاده شده ، بیشتر است. نوشابه های رژیمی باعث افزایش احتمال بروز بیماری نمی شود. خطر در افرادی که مقادیر زیادی آبمیوه حاوی فروکتوز طبیعی مصرف می کنند نیز وجود دارد اما به گفته محققان منافع میوه ها این خطر را تعدیل می کند. نقرس یک بیماری دردناک مفصلی است که به دلیل افزایش اسید اوریک خون ایجاد می شود و بلورهای اسید اوریک در مفاصل رسوب می کند. این فرایند موجب بروز درد و التهاب در مفاصل می شود. ممکن است علت چند برابر شدن بیماران مبتلا در دهه های اخیر ، افزایش مصرف نوشیدنیهای شیرین و گازدار باشد.

مترجم: دکتر سمیرا سرخوش
منبع: AFP