غذاهای مدیترانه ای سبب کاهش علائم بیماریهای آرتریت روماتوئید(RA) می گردد.
 

 
در طی تحقیقاتی که در سالنامه بیماریهای روماتیسمی منتشر شده است محققان انگلیسی با مطالعه بر روی 130 زن مبتلا به آرتریت روماتئید در دو گروه ، که گروه اول تحت رژیم غذایی مدیترانه ای متشکل از میوه ها و سبزیجات تازه و همچنین مصرف ماهی و روغن زیتون و گروه دوم با رژیم معمولی روزمره بودند طی شش ماه دریافتند که بیماران گروه اول به طور چشمگیری از علائم بیماریشان کاسته شده است، بخصوص بهبود در درد و خشکی صبحگاهی. همچنین این گروه  از حال عمومی بهتری برخوردار بودند.

در واقع غذاهایی که حاوی آنتی اکسیدانهای زیادی هستند ، از جمله سبزیجات ،میوه ها
و نیز روغن زیتون خاصیت ضد التهابی داشته که به بهبود علائم این بیماری کمک نموده است.
 منبع:http://www.healthline.com/                        مترجم:دکتر سمیرا سرخوش