از اینکه عادت به خواب نیمروز دارید احساس گناه نکنید چرا که....
 

از اینکه عادت به خواب نیمروز دارید احساس گناه نکنید چرا که با خواب نیمروزی نه تنها احساس راحتی بهتری می کنید بلکه ریسک مرگ بعد از حملات قلبی و یا دیگر بیماریهای قلبی را کاهش می دهید.

در طی مطالعه تحقیقاتی گسترده ای در بخش سلامت اجتماعی دانشگاه هاروارد پزشکی یونان در رابطه با خواب نیمروزی در بین 23.681 زن و مرد سالم بین سنین 20 تا 86 سال در طی مدت    6 سال اعلام گردید:

کسانیکه حدود30 دقیقه یا بیشتر حداقل سه بار در هفته خواب نیمروزی داشته اند 37% از ریسک مرگ کمتری به دنبال بیماریهای قلبی برخورداربوده اند و نتیجه جالبتر در مورد مردان فعالی بوده است که بطور منظم هر روز30 دقیقه خواب نیمروزی داشته اند لذا این افراد 64% کمتر در معرض ریسک مرگ بعد از حمله ها و بیماریهای قلبی بوده اند.اما تعداد زنانی که دچار مرگ بعد از حملات قلبی یا بیماریهای قلبی شده اند از درصد بسیار کمتری برخوردار بوده اند.

خواب نیمروزی که به عنوان سنت  در بسیاری از کشورها بخصوص در کشورهای مدیترانه ای و آمریکای لاتین می باشد ، نشان داده شده است که میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلب و عروق بسیار پایینتر است البته محققان عوامل موثر دیگری همچون غذاهای سنتی مدیترانه ای که غنی از سبزیجات و میوه و روغن زیتون و ماهی می باشد را نیز در کاهش ریسک حملات قلبی و بیماریهای قلبی موثر دانسته اند.

خیلی از مردم بطور ذاتی و بیولوژیکی مستعد به داشتن یک خواب نیمروزی که اغلب وسط روز یا بعد از صرف ناهار است می باشند. به هر حال توصیه شده که زمان آن بیشتر از 20تا30 دقیقه نباشد چرا که فرد به مرحله عمیق خواب رفته و شاید فواید آن به اندازه خواب کوتاه مدت نباشد.
 
مترجم: دکتر سمیرا سرخوش                              منبع:              www. healthnews.com