محققان از شناسایی عارضه جدیدی براثر چاقی خبر دادند.
 
 
به گزارش شبكه خبر، به گفته محققان ، چاقی باعث كاهش زودهنگام شنوایی در افراد می شود .
پژوهشگران در فرانسه با بررسی گروهی از افراد چاق ، رابطه وزن آنان را با شنوایی ارزیابی كردند .
این بررسی نشان می دهد ، اضافه وزن افراد ، شنوایی آنان را كاهش می دهد.
به گفته محققان : افراد چاق صداهای با طول موج بالا را ضعیف تر از دیگران می شنوند .
این بررسی همچنین نشان می دهد مصرف سیگار نیز مانند چاقی باعث كاهش شنوایی می شود .
 
 
گردآوری : گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع: شبکه خبر