محققان دریافته اند که با استفاده از طب سوزنی می توان از عوارض پس از عمل جلوگیری کرد.
محققان دانشکده پزشکی کارولینای شمالی در طی مطالعه و آزمایش بر روی 15 نفر دریافتند که با استفاده از طب سوزنی قبل و حین عمل درد های بعد از عمل این افراد به طور قابل توجهی تخفیف یافته است . همچنین این بیماران به مورفین و داروهای ضد درد کمتری نیاز داشته اند. استفاده از طب سوزنی عوارض پس از عمل مانند تهوع ، استفراغ و احتباس ادرار  (جمع شدن ادرار در مثانه) را نیز تا حدی کاهش داده است.
انستیتوی سلامت نیز اعلام کرده است که طب سوزنی در کاهش حالت تهوع بعد از شیمی درمانی نیز موثر بوده است.
محققان هنوز اطلاعی از نحوه عملکرد طب سوزنی در این تخفیف درد و عوارض پس از عمل ندارند و تحقیقات هنوز ادامه دارد.
مترجم:دکتر سمیرا سرخوش
منبع:www.healthday.com