محققان توصیه به انجام آزمایش ایدز در آزمایشات روزمره نمودند.
 
در طی مطالعه ای که توسط محققان آمریکایی انجام پذیرفت اعلام گردید که حدود 1/1 میلیون آمریکایی در حال حاضر آلوده به ویروس ایدز هستند و متاسفانه 25% این افراد از این آلودگی خود اطلاعی ندارند ، و بیش از نیمی از مبتلایان جدید از طریق همین افراد آلوده می گردند . قبلاً توصیه می گردید برای افرادی که از ریسک بالایی برخوردارند یعنی معتادان تزریقی و کسانیکه ارتباطات جنسی متعدد بدون مراقبت دارند آزمایش HIV صورت پذیرد ولی امروزه محققان اعلام نمودند که اگر این آزمایش جزء آزمایشات روتین (روزمره ) مراقبت های پزشکی قرار گیرد از تعداد این افراد بی اطلاع کاسته شده و به همان نسبت میزان ابتلاء افراد جدید هم کاهش می یابد . محققان با قرار دادن این تست آزمایشگاهی در گروه آزمایشهای مراقبت های دوران بارداری و یا دیگر مراجعات منظمی که بیماران به کلینیک داشته اند حدود 44% مورد جدید آلودگی را گزارش نمودند که این تاییدی دیگر جهت انجام این تست به طور روتین می باشد.
 
مترجم:دکتر سمیرا سرخوش
منبع:www.healthday.com