حواستان با اطرافیان فرزندتان هست؟
بیشتر به رفتار های کودکان خود نسبت به اطرافیان و بلعکس دقت کنید تا بتوانید کودک خود را از آزارهای جنسی در امان نگه دارید

بیشتر مراقب اطرافیان کودکتان باشید

به گفته یک فلوشیپ طب جنسی، در برخی مواقع ممکن است کودکان پس از برخورد با افرادی که آنها را مورد آزار جنسی قرار داده اند تغییر رفتار محسوسی از خود نشان می دهند؛ والدین با دیدن این تغییر رفتار باید هوشیارانه اطرافیان کودک را ارزیابی کنند.

 در آموزش جنسی به کودکان، والدین هیچگاه نباید وارد کارکردهای اندام های جنسی و عملکردهای آن شوند. همچنین باید بدانند که نباید بدون لباس و عریان کامل با کودکان به حمام بروند.

 همواره کودکان با انجام برخی رفتارها نیازهای اطلاعاتی خود را بیان می کنند، برای مثال، گاهی پیش می آید که کودکی برای جلب توجه در جمع برهنه ظاهر شود در این شرایط اغلب خانواده های ایرانی متاثر از نگرش جنسیتی با کودکشان برخورد می کنند؛ به عبارت دیگر اگر فرزند دخترشان دست به چنین رفتاری زده باشد، خشونت بیشتری نسبت به آن خرج می دهند نسبت به فرزند پسر؛ در حالی که فرقی نباید میان این دو قائل شد.

در این شرایط والدین باید با آرامش و بدون سرزنش به فرزندان خود یاد بدهند که تنها والدین یا سرپرسش اصلی وی می تواند نواحی خصوصی بدنشان را ببینند. در واقع فرزندان و کودکان باید بدانند که تمامی اعضای بدنشان برای خودشان است و اینکه  اندام های جنسی هم باید در حریم خصوصی آنها باقی بماند.

برای پیشگیری از هر نوع تعدی های جنسی کودکان بدانند تمام اندام جسمی آنها برای خودشان است و فقط اندام های جنسی نیست که باید از آن مراقبت کنند. اگر کودک مورد نوازش های نامفهوم و نامربوط از سوی افراد غریبه یعنی افرادی به جز والدین قرار گرفت باید به پدر مادر خود هشدار بدهد در واقع هر لمس غیرمتعارف از هر جای بدن می تواند نوعی آزار جنسی محسوب شود.

 والیدن باید نوازش های متعارف و غیر متعارف را به فرزندانشان آموزش دهند تا کودکشان بتواند آنها را تشخیص دهد. در واقع آن ها باید بدانند که برخی نوازش ها متعارف نیست و برخی هم خوب و متعارف است؛ مانند نوازش پدر یا مادر. اما اگر فردی به طور غیر متعارف کودک را لمس ‌کند، وی باید این هشدار را به والدین خود بدهد.

گاهی اوقات کودکان نمی‌دانند که باید برخی لمس های جسمی را به والدین خود گزارش کنند. والدین باید چنین رفتارهایی را به فرزندانشان یاد بدهند چراکه تعرضات جنسی به صورت مرحله ای اتفاق می افتد. باید گفت؛ هیچ فردی حق ندارد بدن کودکی را لمس کند یا به اندام های جنسی کودکان دست بزند.

در برابر تعرضات جنسی به کودکان از خود خشونت نشان ندهید

 در برخی موارد اغلب کودکان متوجه آزارهای جنسی در هر سطحی می‌ شوند؛ اما نمی دانند که باید آن را گزارش کنند یا حتی در بسیاری موارد از گزارش دادن آن به والدین خود به دلیل مواجه شدن با رفتارهای خشونت آمیز واهمه دارند. به همین دلیل ما باید به کودکان خود یاد بدهیم که حفاظت کردن از بدن و اندام های بدن چه اندام های جسمی و چه اندام های جنسی در هر شرایطی امری ضروری است و اگر کسی به آن تعدی کند باید گزارش داده شود.

 اگر کودکی نسبت به فردی از دوستان یا اعضای فامیل واکنش قهری دارد و نمی‌خواهد که نزدیک آن فرد باشد والدین باید هوشیارانه پی به دلیل اصلی این واکنش ببرند.

 والدین باید نسبت به بروز برخی رفتارهای فرزندانشان هوشیار و  دقت کافی داشته باشند. یعنی اگر پدر یا مادری متوجه برخی رفتارهای نا متعارف کودکشان شد، باید هوشیارانه عمل کنند؛ در برخی مواقع ممکن است کودک تغییر رفتار محسوسی پس از برخورد با افرادی داشته باشد که آنها را مورد آزار جنسی قرار داده اند؛ برای مثال کودکی که گوشه گیر، کم غذا یا پرخاشگر شده است، یا همبازی هایش را با خشونت فیزیکی مجبور به درآوردن لباسشان می کند، یا کودکانی که نواحی جنسی عروسک های خود را مخدوش کرده اند؛ نشانه هایی از رفتارهای مرتبط با آزار جنسی است.

 از آنجایی که تا پیش از دبستان، والدین نزدیک ترین فرد به کودک هستند باید چنین آموزش هایی را تا پیش از ورود کودکان به مدرسه بدهند. در واقع اصل آموزش باید زیر هفت سال از سوی والدین باشد. در سنین مدرسه هم آموزش ها از سوی مربیان و معلمان است.

بیشتر بدانید : از پاسخ به سوالات جنسی كودكان طفره نرويد

بیشتر بدانید : خود ارضایی در کودکان، دلایل، عوارض و راه حل

بیشتر بدانید : چگونه به سوالات جنسی کودک پاسخ دهیم؟

بیشتر بدانید : آموزش جنسی به کودکان را از چه سنی آغاز کنیم؟

گردآوری : گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع : sinapress.ir