نیم بوت ها یکی از خریدهای اصلی برای وارد ششدن به فصل پاییز است. به همین بهانه در مقاله جدیدی مجله مد هارپر بازار Harpes Bazaar نیم بوت هایی که باید هر خانم شیک پوشی داشته باشد را معرفی کرده است.

نیم بوت های پاییزی که هر خانم شیک پوشی باید داشته باشد

 

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 1

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 1

 

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 2

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 2

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند whistles به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 3

نیم بوت زنانه پاییزی از برند whistles به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 3

 

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 4

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 4

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند valentino به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 5

نیم بوت زنانه پاییزی از برند valentino به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 5

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Uterqüe به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 6

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Uterqüe به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 6

 

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 7

نیم بوت زنانه پاییزی به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 7

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Stella Mccartney به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 8

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Stella Mccartney به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 8

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Mango به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 9

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Mango به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 9

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Gucci به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 10

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Gucci به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 10

 

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Givenchy به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 11

نیم بوت زنانه پاییزی از برند Givenchy به پیشنهاد مجله بازار Harpesbazaar - مدل شماره 11

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh..com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X