هالی
هندی ها در این جشن به همدیگر پودرهای رنگی پرتاب می کنند. امسال نیز در 8 مارچ این جشن در معبد Durgiana برگزار شد...
                                                         
همه ساله مردم هندوستان برای جشن هولی دور هم جمع می شوند این جشن نشانه ای فصل بهار است.
هندی ها در این جشن به همدیگر پودرهای رنگی پرتاب می کنند. امسال نیز در 8 مارچ این جشن در معبد Durgiana برگزار شد

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/1holi.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/2holi.jpg
هندی ها در حالیکه خودشان را به پودرهای رنگی آغشته کرده اند  مجسمه نمادین کریشنا را حمل می کنند.

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/3holi.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/4holi.jpg

جشنواره هالی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/7holi.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/8holi.jpg

هالی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/10holi.jpg

جشنواره هالی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/13holi.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/14holi.jpg

هالی

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/12/6holi.jpg


جشن هالیتهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture   
اختصاصی سیمرغ


مطالب پیشنهادی:
10 کاری که همه در پایان سال میلادی انجام می‌دهند!
مراسم عروسی هندیان چگونه برگزار میشود؟! (+عکس)
آشنایی با برخی آداب و رسوم مردم هندوستان
زنان دنیای باستان چگونه آرایش می‌کردند؟!
رسم و رسومات یلدا در شهرهای مختلف ایران