برف چال
ر این روز هیچ مردی اجازه حضور در روستا را ندارد و روستا تماما توسط زنان اداره می‌شود، همچنین هیچ زنی اجازه حضور در محل (ورف چال) را ندارد.....
                                                         
مراسم سنتی ورف چال (برف چال) با قدمتی حدودا 800 ساله به عنوان یکی از آیین های منحصر به فرد مازندران در ارتباط با آب در روستای آب اسک آمل برگزار شد. در این روز هیچ مردی اجازه حضور در روستا را ندارد و روستا تماما توسط زنان اداره می‌شود، همچنین هیچ زنی اجازه حضور در محل (ورف چال) را ندارد.

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368749.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368756.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368761.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368765.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368769.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368774.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368780.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368786.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368927.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368932.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368940.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368945.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368949.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368953.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368957.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368966.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368971.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368978.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368981.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368986.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368990.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368994.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811369364.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811368998.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811369369.jpg

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1391/02/18/L00811369373.jpg

 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
  
منبع: jamejamonline.ir


مطالب پیشنهادی:
مراسم ازدواج ترکمنها
گزارش تصویری: مراسم آیینی تتی (وشكو)
بازی‌های سنتی که از یادها رفتند! (+عکس)
پری در فرهنگ و ادبیات ایران
ورود آقایان ممنوع!/ حکمرانی زنان در روستای آب اسک