ترکمن ها دارای آداب و رسوم خاص و غنی هستند که هنوز به آن پایبندند ، سنتهای آنان چنان باعث افتخار جوانان است که در دنیای مدرن هنوز لباس سنتی خود را می پوشند وآداب ورسوم خود را حفظ کرده اند . این درکمتر قوم و ملیتی دیده می شود....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مطالب مرتبط آداب ورسم ترکمن ها
 
 
گردآوری : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع : ایسنا