مشاغل تهران قدیم به روایت تصویر
اين تصاوير برگرفته از آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر می‏باشد...

گزارش تصویری از مشاغل تهران در گذشته

عکس های دیدنی از مشاغل قدیمی در تهران را با هم مرور می کنیم:

  مغازه عطاری در تهران قدیم
مغازه عطاری در تهران قدیم

 نان فروشی (سنگك) در اواخر دوره قاجاريه
نان فروشی (سنگك) در اواخر دوره قاجاريه

گوشه‌ای از یک قهوه خانه
گوشه‌ای از یک قهوه خانه

دكان های لباس فروشی و ملزومات خانگی در گوشه‏ ای از بازار تهران قديم
دكان های لباس فروشی و ملزومات خانگی در گوشه‏ ای از بازار تهران قديم


دست فروشی لباس های كهنه در تهران قديمدست فروشی لباس های كهنه در تهران قديم

مرد خارفروش در دوره قاجاريه
مرد خارفروش در دوره قاجاريه


 حجره فرش فروشی
حجره فرش فروشی


یك عطار دوره گرد در اواخر دوره قاجاريه
یک عطار دوره گرد در اواخر دوره قاجاريه


 مغازه سفالگری در تهران قديم
مغازه سفالگری در تهران قديم


مغازه توتون فروشی در عهد قاجار
مغازه توتون فروشی در عهد قاجار


 حجره بلور و لوسترفروشی در بازار تهران در دوره مظفرالدين ‏شاه
حجره بلور و لوسترفروشی در بازار تهران در دوره مظفرالدين ‏شاه

 

 گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: iran-goftogoo.com