گویند كریم است و گنه می‌بخشد..گیرم كه ببخشد ز خجالت چه كنم...
 
گویند كریم است و گنه می‌بخشد..گیرم كه ببخشد ز خجالت چه كنم
 
 
===============================
 
 
امشب این دل یاد مولا می‌کند
لیلة القدر است و احیا می‌کند
بشنو ای گوش دل‌ها بی صدا
نغمه فزت و رب الکعبه را
 
 
===============================
 
 
چون نامه جرم ما به هم پیچیدند
بردند به دیوان عمل سنجیدند
بیش از همگان گناه مابود
ولی ما را به محبت علی(ع)بخشیدند
 
 
===============================
 
 
ای کاش علی شویم و عالی باشیم
هم سفره کاسه سفالی باشیم
چون سکه به دست کودکی برق زنیم
نان آور سفره های خالی باشیم
 
 
===============================
 
 
امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید.
 

===============================
 
 
شب قدر است و من قدری ندارم، چه سازم توشه قبری ندارم
مبادا لیله القدرت سرآید، گنه بر نالم ام افزون‌تر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد، ولی این بنده‌ات سامان نگیرد


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران

 
 

X