داستانی کوتاه و تک خطی آماده کرده ایم که مفهوم زیادی دارد

داستانی کوتاه و پرمفهوم

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

به من گفت: نرو که بن بسته!

گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران


 
 
 

X