آدامس بجویید تا پوسیدگی دندان تان کمتر شود
آیا این موضوع حقیقت دارد که با جویدن آدامش ،پوسیدگی دندانها کمتر میشود؟

 جویدن آدامس های فاقد قندهای پوسیدگی زا و دارای زایلیتول نظیرorbit و Relax علاوه بر اینکه به علت عدم وجود قند و کربوهیدررات پوسیدگی زا باعث حذف دسترسی میکروب به  مواد غذایی مورد نیاز برای رشد و زندگیشان می شودبا جلوگیری از تکثیر میکروبی وهمچنین با افزایش جریان بزاق باعث کاهش پوسیدگی دندانی می شو استفاده از آدامسهای فاقد قند در مادران در ابتدای سنین نوزادی کودک طبق تحقیقات معتبر علمی باعث کاهش می زان پوسیدگی در کودکان خردسال میشود.
 

تهیه و تدوین : گروه سلامت سیمرغ 
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ