از شلفها در طراحی دکوراسیون منزل تان استفاده کنید
شلف ها در دکوراسیون قسمت های مختلف خانه تان تاثیرات بسیار زیادی دارند. می توانید از شلف ها برای تغییر و طراحی قسمت های مختلف دکوراسیون منزل تان استفاده کنید.

شلف ها ، طبقاتی هستند که بدون دیده شدن محل اتصالشان به دیوار نصب می شوند و در عین زیبایی بسیار هم کاربردی هستند. از بکار گیری در گوشه ای به منظور ایجاد فضایی کاری تا پوشاندن دیوارهای مشکل دار، در طراحی دکوراسیون داخلی منزل، آنها قابل استفاده هستند. 

 

استفاده از شلف به عنوان دروار کنار تختاستفاده از شلف به عنوان دروار کنار تخت

استفاده از شلف به عنوان دروار کنار تخت

می توانید برای کنار تخت تان به جای استفاده از دراور، از شلف های دیواری استفاده کنید. با این کار هم می توانید وسایل مورد نیاز تان را روی سطح شلف ها بگذارید و برتری که نصب کردن شلف ها دارد این است که نسبت به دروار فضای کمتر را اشغال می کند. رنگ شلفی که انتخاب می کنید باید متناسب با رنگ تخت خواب تان باشد.

 

 

به جای کمدهایی که داخل راهروتان می گذارید از شلف های دیواری استفاده کنید

به جای کمدهایی که داخل راهروتان می گذارید از شلف های دیواری استفاده کنید

اگر راهرو ورودی منزل تان باریک است و نمی توانید کمدی داخل آن قرار دهید، می توانید از شلف های دیواری استفاده کنید. برای تزیین بیشتر می توانید یک تابلوی عمودی بالای شلف ها نصب کرده و یک گلدان با گل های طبیعی روی شلف بگذارید.

 

 

استفاده از شلف به جای کمدهای زیردستشویی در سرویس بهداشتی

استفاده از شلف برای تزیین سرویس بهداشتی

اگر سرویس بهداشتی شما فضای بسیار کمی دارد و کوچک است و نمی توانید از کابینت های زیر روشویی برای آنها استفاده کنید، می توانید شلف های دیواری را جایگزین کنید. این شلف ها را بالای روشویی تان نصب کرده و می توانید زیر آن جایگاهی برای قرار دادن حوله تعبیه کنید.

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemogh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ