با روبان و حلقه های فلزی یک گردنبند فانتزی زیبا درست کنید!!
درست گردنبند یکی از هنرهایی است که به راحتی می توانید آن را یاد بگیرید. با دستور زیر با وسایل دور ریختنی و بلا استفاده یک گردنبند فانتزی زیبا درست کنید.

آموزش درست کردن گردنبند فانتزی با روبان و حلقه های فلزی

 

necklace.jpg

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ