این جعبه‌ها كه از آنها به عنوان جعبه‌های مازو (Masu)‌ نام برده می‌شود یكی از متداول‌ترین جعبه‌هایی هستند كه به روش اوریگامی ساخته می‌شوند.

اگرچه ممكن است روش‌های مختلفی برای تهیه جعبه‌های كاغذی وجود داشته باشد، اما این جعبه‌ها كه از آنها به عنوان جعبه‌های مازو (Masu)‌ نام برده می‌شود یكی از متداول‌ترین جعبه‌هایی هستند كه به روش اوریگامی ساخته می‌شوند.

1 ـ كاغذ را به صورت افقی و عمودی از وسط به دو قسمت تقسیم كرده و تا بزنید تا خط‌هایی مشابه آنچه در شكل می‌بینید، در سطح آن ایجاد شود.

2 ـ چهارگوشه كاغذ را مطابق آنچه در شكل می‌بینید به طرف نقطه مركزی كاغذ تا بزنید.

3 ـ قسمت بالایی و پایینی این مربع را به طرف خط میانی كاغذ تا بزنید و سپس آن را باز كنید تا خطوط تا در محل خط‌چین‌هایی كه در شكل می‌بینید ایجاد شود.

4 ـ دو قسمت مثلثی شكل بالا و پایین شكل را باز كنید.

5 ـ دو گوشه كناری شكل را به طرف نقطه مركزی شكل تا بزنید.

6 ـ مطابق آنچه در شكل می‌بینید، گوشه بالایی شكل را از محل خط‌چین مشخص شده به طرف پایین تا زده و دوباره آن را باز كنید.

7 ـ مانند مرحله قبلی، گوشه بالایی شكل را در جهت مخالف تا زده و دوباره‌ آن را باز كنید تا در بالای شكل دوخط تای مورب داشته باشید.

8 ـ در این مرحله باید مراحل 6 و 7 را برای قسمت پایین شكل هم تكرار كنید تا در نهایت 4 خط تای جدید در بالا و پایین شكل (در محل خط‌چین‌های مشخص‌شده در تصویر)‌ داشته باشید.

9 ـ از یك انتهای شكل، این شكل را در محل خطوط تای ایجاد شده روی كاغذ از هم باز كنید. به این ترتیب قسمت بالای كاغذ در جهت عمودی قرار خواهد گرفت.

10 ـ قسمت بالای شكل را به طرف داخل تا بزنید.

11 ـ مراحل 9 و 10 را در قسمت مقابل تكرار كنید و به این ترتیب ساخت این جعبه به پایان خواهد رسید. اگر می‌خواهید برای این جعبه یك در بسازید می‌توانید از همین روش برای ساخت آن استفاده كنید، البته باید كاغذی را كه برای ساخت در انتخاب می‌كند كمی بزر‌گ‌تر باشد.
اریگامی
برای دیدن تصویر در سایز اصلی آنرا سیو نمایید
 

بیشتر بدانید : ساخت لوسترهای فانتزی با وسایلی که در خانه دارید!!


گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : jamejamonline.ir