در دنیای دکوراسیون برای کتابخانه، قفسه و... مدل های عجیبی طراحی می کنند. در اینجا جدیدترین مدل های طراحی شده برای کتابخانه و قفسه را گردآوری کرده ایم.
جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf02.jpg (410×321)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf03.jpg (410×312)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf04.jpg (410×272)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf05.jpg (410×395)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf06.jpg (410×205)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf08.jpg (410×265)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf09.jpg (410×299)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf10.jpg (410×256)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf11.jpg (410×365)

جالب ترین مدل های کتابخانه در دنیای دکوراسیون
shelf12.jpg (410×260) 

بیشتر بدانید : مدل کتابخانه خانگی دیواری، ایده هایی نو، جذاب، گرم و دلنشین


تهیه و تدوین : گروه سبک  زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ