سورمه ای و قهوه ای دو رنگ اصلی شیک پوشی در زمستان و پاییز هستند. برای ست کردن لباس های تان با این دو رنگ می توانید از ست های زیر الگو بگیرید.

 سورمه ای و قهوه ای را چگونه برای زمستان ست کنیم؟

 سورمه ای و قهوه ای دو رنگ پر طرفدار برای پاییز و زمستان هستند. شما هم اگر می خواهید در زمستان یک فرد شیک پوش و خوش تیپ شوید پیشنهاد می کنیم از این دو رنگ پر طرفدار استفاده کنید. می توانید برای ست کردن دو رنگ سورمه ای و قهوه ای از ست های زیر الگو برداری کنید.

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 1

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 1

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 2

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 2

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 3

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 3

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 4

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 4

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 5

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 5

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 6

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 6

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 7

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 7

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 8

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 8

 

 

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 9

ست کردن لباس با رنگ سورمه ای و قهوه ای برای زمستان - ست شماره 9

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

Save

 
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید