تجارتخانه‌های بابل مورد اعتماد دستگاه سلطنت بودند و نقش مهمی در فعالیت اقتصادی بازی می‌كردند. این مردان هم كارگزار اقتصادی، هم صراف، محضردار و هم وكیل‌مدافع بودند.


خانواده‌ای یهودی همزمان با هخامنشیان نخستین بانك را در بابل تأسیس كردند.قدیمی‌ترین بانك جهان را خانواده‌ای یهودی در بابل تأسیس كردند و نام بانك از همان دوران به‌جای ماند.

آغاز كار این خانواده با تأسیس تجارتخانه‌ای در بابل بود. خانواده «اِگیبی» كه نامشان یادآور نام یعقوب است، در سال 690ق‌م، كمی پس از انهدام سامریه و تبعید اسرائیلیان، در پایتخت كلده مستقر شدند. تجارتخانه آنها مشهورترین تجارتخانه بابل بود.


تجارتخانه‌های بابل مورد اعتماد دستگاه سلطنت بودند و نقش مهمی در فعالیت اقتصادی بازی می‌كردند. این مردان هم كارگزار اقتصادی، هم صراف، محضردار و هم وكیل‌مدافع بودند. استفاده از نقره به‌عنوان عیار اصلی پول، دخالت آنها را در زندگی روزانه تسهیل می‌كرد.


از این میان، خانواده اگیبی به‌ویژه در امور بانكی سرآمد شدند. از ویژگیهای بانكداری این خانواده بهره نگرفتن بود. آنها به سفارش تورات درمورد منع بهره به هر شكل احترام می‌گذاشتند.


در تورات آمده: «تو می‌توانی از بیگانه بهره بگیری اما از برادرت هرگز.» و عجیب اینكه خانواده اگیبی با آنكه از جای دیگری به بابل مهاجرت كرده بودند، تمام كلدانیان را برادر خود تلقی می‌كردند و از آنان مطالبه بهره نمی‌كردند.


این مطلب از نامه یك بدهكار به خانواده اگیبی برمی‌آید: «140 سیكل بپرداز در مقابل نقره خودت، اما در میان ما صحبت بهره مطرح نیست، ما هر دو اصیل‌زاده هستیم.»
از ابتكارات اگیبی‌ها در بانكداری ابداع نوعی عملیات مالی بود كه در آن دوره بی‌نظیر بود و آن، پرداخت وام در مقابل دریافت گرویی یا چیزی به امانت بود. این ابتكار باعث شد وام‌گیری بسیار آسان شود.


اگیبی‌ها علاوه بر فعالیتهای بانكداری به سوداگری نیز می‌پرداختند، از جمله خرید و فروش، مبادله، اجاره مستغلات و اموال غیرمنقول (خانه، زمین، مزرعه). آنان همچنین، كار تجارت برده و به‌طور ضمنی خرید و فروش چارپایان را نیز انجام می‌دادند.


اگیبی‌ها همچنین به وكالت نیز می‌پرداختند و موكلان آنان همه از مقامات درباری، اعضای خاندان سلطنتی و افراد بسیار ثروتمند بودند.


در آغاز سلطنت نبونید، پادشاه ستمگر بابل كه از كورش هخامنشی شكست خورد، رئیس خانواده اگیبی «نبوآهه‌ایدین» بود. پس از مرگ و در سال 543ق‌م، پسرش «ایدی‌مردوك‌بالاتو» فعالیت مستغلاتی و ارضی خود را توسعه داد. این اسامی نشان می‌دهد كه خانواده اگیبی به‌نشانه وابستگی و ادغام خود در تمدن كلدانی، نامهای بابلی برای خود انتخاب كرده بودند.


همین گزینش سبب شد كلدانیان را برادران خود بشمارند و از طرف دیگر، به آنان امتیازی در جهت مالكیت زمین نیز داد. 

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : banki.ir