یک شرکت تعاونی در جوابگویی به مشکلات خاص یا فرصت‌ها سازمان یافته است . ایده در خیلی از اوقات بنیاد نهادن توسط یک گروه کوچک برای بحث در مورد احتیاجات انجمن می‌باشد

یک شرکت تعاونی در جوابگویی به مشکلات خاص یا فرصت‌ها سازمان یافته است
 
مفهوم تعاونی :
چه وقتی باید یک شرکت تعاونی سازمان یافته باشد ؟

تعاونی‌ها در جوابگویی به احتیاجات اقتصادی مرتبط با ، بازاریابی ، پردازش ، بستن قرارداد ، ساخت و خریدن که به طور جاری قابل دسترس نیستند یا اینکه فقط به قیمت بیش از حد قابل دسترسند فرم دهی شده اند.

چرا گروه‌ها تعاونی‌ها را سازمان می‌دهند ؟
+ به سوی بهبود معامله قدرت
+ بسوی کاهش قیمت‌ها
+ بسوی بدست آوردن محصولات یا خدمات ( بسوی نوآوری وتوسعه دادن فرصت‌های بازاریابی موجود .
+ بسوی بهبود کیفیت محصولات و خدمات
 
 
تعیین کردن نیاز اقتصاد :
یک شرکت تعاونی در جوابگویی به مشکلات خاص یا فرصت‌ها سازمان یافته است . ایده در خیلی از اوقات بنیاد نهادن توسط یک گروه کوچک برای بحث در مورد احتیاجات انجمن می‌باشد .در انجمن باید تمرکز بر روی چاره سازیاحتیاج اقتصاد و مصرف باالقوه از یک تعاونی باشد .

موضوع بحث باید شامل :
+ چرا اطلاعات در مورد احتیاجات ملاحظه شده به آسانی قابل دسترس است ؟
+ آیا تلاش تعاونی می‌تواند جایگاه این احتیاج باشد ؟
+ چرا اطلاعات در مورد تعاونی‌ها قابل دسترس است ؟
+ چه کسی می‌تواند به عنوان مشاور در یک گروه خدمت کند ؟
+ چه کسی باید مصرف کنندگان باالقوه را برای جلسه دعوت کند ؟
+ مصرف کنندگان باالقوه چگونه باید اتصال داشته باشند ؟ اگر یک تعاونی اینطور به نظر برسد که می‌-خواهد راه حل را عرضه کند ، یک جلسه عظیم از علاقه مصرف کنندگان باالقوه که با برنامه اند .
 

اولین اجتماع سالیانه تعاونی :
در اولین اجتماع از تعاونی اعضاء مسئولیت مهم را خارج از مسئولیت اعضاءبر دوش دارند .
+ تصویب آیین نامه‌ها
+ برگزیدن هیات مدیره
اغلب داو طلبان هیات مدیره اعضاء کمیته هدایت کننده اند . اما سایر اعضاء هم منتخب این موقعیت رهبری هستند .
 

آماده کردن یک نقشه تجارت :
هر تجارت باید دارای یک نقشه تجارت باشد . کمیته هدایت باید برای تکمیل نقشه تجارت از عمق به وسیله تدارک دیدن یک آشنا و حرفه ای به سازمان تعاونی ، نقشه تجارت را مرتب کنند . نقشه عملیات تعاونی و پی آمد ساختاری را پیش از اینکه سازمان تعاونی به پایان برسد را معین می‌کند .
 

اولین نشست هیات مدیره :
در اولین نشست از هیات مدیره تمرکز باید بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، کمیته انتصاب ، و طرح ریزی تجارت باشد . اقلام دستور جلسه شامل مرتب نمودن دیون سرمایه ، هدایت کردن یک عضو محرک ، اضافه شده است . و تاسیس شرایط لازم مدیر و اداره کردن یک تعاونی.
 

بدست آوردن سرمایه :
هیئت مدیره برای مرتب نمودن سرمایه کافی مسئول است . سرمایه باید به وسیله موجودی خرید اعضاء ( تساوی حقوق ) استقراض وجوه ( بدهی ) از یک موسسه وام دهی ، رشد یافته باشد اعضاء باید در ثابت کردن تعهد برای موفقیت تعاونی در تجارت سرمایه گذاری کنند یا سرمایه بزرگی را گرو بگذارند . مبلغ مطالبه شده باید مرتبط به فعالیت و نیازمندی‌های قرض دهنده باشد . در تعیین کردن احتیاجات و سازماندهی سرمایه برای سرمایه بدهی طرح ریزی جدول جریان صندوق و اظهارنامه مالی از برنامه‌های مهم تجارت هستند.
 

نشست عضو اکتشافی :
اعضاء باالقوه کار و پیشنهاد‌ها از کمیته هدایت کننده ، شامل فصول مشارکت ، آئین نامه‌ها و ساخته‌های تعدیل شده در نقشه تجارت را تعدیل می‌کنند .
پشتیبانی برای هدایت باید بازبینی شود . ارزیابی به وسیله رای دادن خواسته یا ناخواسته از شرکت تعاونی اگر مثبت باشد ، کارمند اتحادیه فصولی از اتحاد را ضبط می‌کند .
 

انتصاب یک مدیر :
یکی از حقوق مهم هیئت مدیره انتصاب یک مدیر شایسته است . کسی که برای عملیات روز به روز مسئول می‌باشد .
 

انتصاب کارکنان ، بدست آوردن تسهیلات ، آغاز عملیات :
مدیر کارکنان لایق را انتصاب می‌کند ، آگاه نمودن هیئت مدیره از بدست آوردن تجهیزات و تسهیلات مطابق با بودجه و رهنمود‌های ثابت عملیات به وسیله هیئت مدیره ( وظایف مدیر )
 

محل گرفتن مساعدت و کمک :
سازمان اقتصاد زراعت روستایی از آمریکا و انجمن توسعه (RECD ) . کارمندان ویژه در توسعه تعاونی ، در برخی ایلات اشتغال دارند . آن‌ها می‌توانند برای اطلاعات اضافی ، اتصال به سازمان اقتصاد زراعت روستایی آمریکا و خدمات توسعه تعاونی / خدمات تعاونی در واشنگتن D.C به شما کمک کنند .
خدمات تعونی یک کارمند حرفه ای دارد کسی که می‌تواند به سازمان دادن یک شرکت تعاونی جدید و آماده کردن دستیار تکنیک برای شرکت تعاونی موجود کمک کنند .
 

فاکتور‌های مهم برای تعاونی موفق :
تجربه‌ها نشان می‌دهد که یک تعاونی به تازگی سازمان یافته برای موفقیت شانس دارد . البته به وسیله اصلاح کردن و انجام دادن امور به شرح زیر :

+ شناختن آشکار احتیاجات اقتصاد
+ رسیدن به پیمان در رسالت تعاونی
+ توسعه رهبری خوب
+ تملیک تعهد کارکنان در انجام تجارت با توجه به شرکت تعاونی
+ پیروی از نوای شیوه‌های تجارت
 
خلاصه :
همکاری تعاونی منحصر به فرد می‌باشد . در تجارت مورد استفاده و منفعت دوطرفه آنها آنچه که هدف می‌باشد ، راه اندازی بایسته‌های یک شرکت تعاونی است . 
 
 
گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: creativity.ir
 
مطالب پیشنهادی:
چگونه در کار خود بهترین باشیم؟
رموز موفقیت ایمیل‌های بازاریابی
چون و چرای خرید كردن زیریك سقف
راهكارهای انجام یك فروش به یادماندنی
چطور پولدار می‌شوید؟