معاینه فنی 4 سال تفاوتی با 4 سال ندارد
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: معاینه فنی چهار سال و پنج سال فرقی ندارد و این مصوبه عملاً شکستی برای لایحه هوای پاک بود.

گارانتی خودروها بیشتر از دو سال رأی نیاورد

 مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: معاینه فنی چهار سال و پنج سال فرقی ندارد و این مصوبه عملاً شکستی برای لایحه هوای پاک بود. سید نواب حسینی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص کاهش سن معاینه فنی خودروها از پنج به چهار سال گفت: هنوز جزئیات این مصوبه مطالعه نشده و اطلاعات ما، تنها بر اساس شنیده‌های صحن امروز مجلس از طریق رادیو است.

وی ادامه داد: لایحه هوای پاک حاصل سال‌ها مطالعه و بر اساس پشتوانه‌های علمی و نظر کارشناسان این حوزه و اسناد بالادستی بوده است که هم در دولت و هم در کمیسیون تخصصی مجلس مورد تأیید قرار گرفته و اینکه کاهش سن معاینه فنی به سه سال رأی نیاورده، کم‌لطفی نمایندگان مجلس است.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران افزود: در صحن امروز با گارانتی خودروها بیشتر از دو سال رأی نیاورد، چگونه است که معاینه فنی خودروها را چهار ساله تصویب می‌کنند؟

حسینی با تأکید بر ینکه معاینه فنی چهار ساله با معاینه فنی پنج ساله تفاوتی ندارد، تأکید کرد: این موضوع شکستی برای لایحه هوای پاک بود زیرا خودرویی که پنج سال از سن تولید آن می‌گذرد، عملاً خودرویی فرسوده محسوب می‌شود و متأسفانه نمایندگان مجلس به بند ۶ لایحه هوای پاک کم‌لطفی کردند.

وی تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا سن معاینه فنی دو سال است و حتی در برخی از کشورها بر اساس پیمایش، داشتن معاینه فنی الزام‌آور می‌شود و جای سؤال است که چرا مجلس، سن معاینه فنی را چهار سال تصویب کرد؟

 

منبع: مهر