مرغ ارزان شد
 از کاهش قیمت مرغ در بازار عمده فروشی تهران خبر داد.

کاهش قیمت مرغ در بازار عمده‌فروشی تهران | مرغ ۵۱ هزار تومان شددر توضیح این خبر آمده:

طبق بررسی های میدانی، قیمت فروش مرغ در بازار عمده فروشی تهران به ۵۱ هزار تومان رسید.

در حالی که قیمت مصوب عمده فروشی مرغ ۵۵ هزار و پانصد تومان است.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: yjc.news